Sjukvården dålig på förebyggande arbete

4 november 2005

Sjuksköterskor och läkare borde lära sig mer om hur man bäst arbetar förebyggande. Det anser många chefer inom vården, enligt Socialstyrelsens rapport Hälsofrämjande hälso- och sjukvård? som presenterades i september. Men Vårdförbundets vice ordförande Lisbeth Löpare Johansson anser att bristen inte ligger hos sjuksköterskorna:

– Det finns oerhört mycket kunskaper hos sjuksköterskorna. I stället är problemet att ledningarna inte prioriterar förebyggande arbete.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida