Sjukvården ska bli bättre på jämställd vård

För att öka medvetenheten om att kvinnor och män behandlas olika i vården startar Stockholms läns landsting en utbildning om hälsa och livsvillkor ur ett genusperspektiv.

10 mars 2005

Det finns skillnader i kvinnors och mäns hälsa och i den vård de får. En utställning som uppmärksammar hälsa och livsvillkor ur ett genusperspektiv turnerar runt i Sveriges landsting sedan några år tillbaka.

Utställningen har väckt så stort intresse att Sveriges kommuner och landsting (det nya namnet på sammanslagna Landstingsförbundet och Kommunförbundet) nu har tagit fram ett arbetsmaterial för att stödja vårdpersonal så att de kan ge jämställd vård.

Kön spelar roll

? Materialet är tänkt att användas vid arbetsplatsträffar, som underlag för att diskutera värderingar om kön både ur arbetslivs- och verksamhetsperspektiv. Vi vill öka medvetenheten om att kön spelar roll i hur vi behandlar varandra på arbetsplatser och i mötet med patienterna, säger Åsa Dahlenborg, handläggare på Sveriges kommuner och landsting.

Under våren planeras en första utbildningsomgång som riktar sig till den högsta ledningen för landstinget i Stockholm. Landstingsdirektören och hans stab blir alltså först ut med att öka sin genusmedvetenhet.

Utbildar första linjens chefer

Det sjukhus som blir först med att testa arbetsmaterialet är Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge. Där kommer man under våren att genomföra en pilotutbildning och fortsätter i höst med att utbilda 500 första linjens chefer som sedan ska hålla i arbetsplatsträffarna.

? Målet är en mer jämställd vård, men också att personalen ska bli behandlad på ett jämställt sätt. Det kan till exempel gälla att uppmärksamma när kvinnliga läkare blir sämre behandlade än sina manliga kolleger, säger Per-Göran Bornold, jämställdhetsansvarig på Karolinska universitetssjukhuset.

Arbetsmaterialet heter Hälsa, Arbete & Kön och finns tillgängligt på Sveriges kommuners och landstings hemsida. Se länk.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida