Sjukvårdsdebatt

7 augusti 2000

Författare Dick Erixon
Titel Bakom vårdpolitikens dimridåer, Om jämlikhet och patientmakt
37 sidor
Förlag  Timbro 2000
Cirkapris 71 kronor
ISBN 91-7566-461-5

Författare Erik Björn-Rasmussen
Titel Mer sjukvård för mindre pengar
Nöjda patienter ger lägre kostnader
51 sidor
Förlag Timbro 2000
Cirkapris 71 kronor
ISBN 91-7566-460-7

Dick Erixon presenterar sig som »fri debattör« och var under några år landstingsman (c) i Stockholms läns landsting. Hans tes är att för mycket makt ligger i politikernas och sjukvårdspersonalens händer, för lite
i medborgarnas/patienternas. I hans idealvärld är den presumtive patienten kund i sjukvården i lika hög utsträckning som han är kund på restaurangen och i bilaffären.

Erik Björn-Rasmussen är läkare och en av dem som 1987 startade den första icke landstingsdrivna vårdcentralen i landet, Medivården i Vällingby i västra Stockholm. Hans tes är att man som entreprenör är bättre på att möta högkonsumenter av vård på ett sådant sätt att de minskar sin vårdkonsumtion.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida