Sjukvårdsministern: ”Frågan har skjutits undan för länge”?

Sjukvårdsministern: ”Frågan har skjutits undan för länge”?
- Staten kan ta en större roll, säger Gabriel Wikström. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Gabriel Wikström, sjukvårdsminister, har kallat till rundabordssamtal om vården. Staten har skjutit ifrån sig vårdens problem för länge, anser han.

5 augusti 2015

— Jag har kallat till mig fackförbunden, Sveriges kommuner och landsting och Socialstyrelsen för att börja diskutera. Det handlar om hur ansvarsfördelningen ser ut i dag och om vi behöver göra förändringar och hur behoven ser ut på kort och lång sikt. ??

Vilka behov ser du??
— Alltför länge har staten sagt att kompetensförsörjningen är en fråga för landstingen eller vårdgivarna, men det är en gemensam utmaning och staten måste finnas med i diskussionerna. Vi behöver se över hur verksamheterna organiseras och hur man kan rekrytera och behålla sjuksköterskor.??

Behövs mer pengar?
?— Det här handlar inte bara om pengar, även om det kan råda en sådan kris i vissa landsting, utan om hur vi styr verksamheten och det är där staten kan spela en större roll. Rundabordssamtalen är ett första steg, säger sjukvårds­ministern.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida