Ska få utbildning med lön

8 januari 2001

STOCKHOLM. Vårdförbundet har av landstingsledningen fått löfte om att alla sjuksköterskor med utbildning före 1993 under en treårsperiod ska få gå en kompletteringsutbildning på 40 poäng till kandidatnivå. De ska dessutom få göra det med bibehållen lön. Enligt beräkningar berör det här cirka 85 procent av länets sjuksköterskor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida