Skadestånd för missade tjänster

8 april 2002

Förra året fick två manliga sjuksköterskor anställning på hjärtröntgen i Umeå trots att det fanns två kvinnliga sökande med högre kompetens. Nu får de två kvinnorna 30 000 kronor var i skadestånd.

När två tjänster på hjärtröntgen vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå skulle tillsättas för snart ett år sedan, anställdes två manliga sjuksköterskor med ett till två års yrkeserfarenhet. Detta skedde trots att det bland de sökande fanns två kvinnliga sjuksköterskor med sju-åtta års erfarenhet. De hade dessutom, till skillnad mot männen, en specialkurs i kardiologi.

Vårdförbundet kopplades in och förbundet ansåg att tillsättningen var ett brott mot jämställdhetslagen. Detta förnekade både avdelningschefen på hjärtröntgen och företrädare för sjukhuset. De hävdade att tillsättningen gått rätt till.

Den lokala förhandlingen slutade i oenighet. När Vårdförbundet och Landstingsförbundet möttes i en central förhandling den 5 mars blev utgången en annan. Parterna enades om att de två kvinnliga sjuksköterskorna skulle få vardera 30 000 kronor i skadestånd.

– Min tolkning av uppgörelsen är att landstinget tycker att frågan skötts mindre bra på hjärtröntgen och att landstinget accepterat att tillsättningen var ett brott mot jämställdhetslagen, säger Vårdförbundets jurist Carl Falck.

De två kvinnorna har känt sig mycket kränkta av det som hänt. Den ena har helt lämnat landstinget och den andra bytt till en tjänst på en annan klinik.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida