Skadeståndskrav kan komma mot landstinget i Värmland

På måndag skulle strejken börja för det 80-tal vårdförbundsmedlemmar som har fått avvakta förhandlingarna med landstinget. Men redan nu har sjuksköterskorna på en hel avdelning kallats in för skyddsarbete.

En hel vårdavdelning där Vårdförbundet har tagit ut medlemmar för strejk har arbetsgivarsidan begärt skyddsarbete för – en vecka i taget. Det handlar om tio till tolv sjuksköterskor per dygn för vård av cancerpatienter som inte kan vänta längre på operation, enligt verksamhetschefen för kirurgi, Tobias Kjellberg. Besluten om skyddsarbete kommer att fattas varje fredag under strejken.

Förhandlingarna kommer att få ske i efterhand.

Måste bevisas

– De måste bevisa att det här verkligen är skyddsarbete, säger Vårdförbundets ordförande för avdelning Värmland, Eva Strandh.

Om det används på ett felaktigt sätt kan det bli fråga om skadeståndskrav från Vårdförbundet. 

Enligt Tobias Kjellberg finns det i stort sett ingen möjlighet att få hjälp från Örebro läns landsting.

– Jag har varit i kontakt med verksamhetschefen i Örebro och det kan möjligen bli fråga om någon enstaka patient som de kan ta hand om, säger han. 

Sega förhandlingar

I Värmland har förhandlingarna dragit ut på tiden mellan Vårdförbundet och landstinget om de strejkuttagna på ett antal arbetsplatser. Först hävdade arbetsgivaren att det handlade om samhällsfarlighet att stänga laboratoriet för klinisk kemi, röntgen och några av vårdavdelningarna. När det inte gick att visa att det rörde sig om samhällsfarlighet skickades i stället dispensansökningar till Vårdförbundet. När de avslogs hävdade arbetsgivaren att skyddsarbete var befogat – fortfarande för hela avdelningar. De förhandlingarna slutade i oenighet.

De skjuter sig i foten

– Jag tycker att de skjuter sig själva i foten när det första de gör är att hävda att strejken utgör samhällsfara, säger Eva Strandh, Vårdförbundets ordförande i avdelning Värmland.

Hon räknar med att ytterligare ett 80-tal medlemmar i Värmland ska kunna gå ut i strejk från och med måndag; från klinisk kemi, röntgen och två vårdavdelningar. Men frågan är hur mycket skyddsarbete som kommer emellan. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida