Skåne. Övertidspengar i stället
för tjänster

28 juli 2010

Övertidsersättningar och skadestånd till Vårdförbundet för brott mot arbetstidslagen kostade Region Skåne 80 miljoner kronor 2009. Det hade räckt till 188 heltidstjänster har Vårdförbundet i Skåne räknat ut.

— Om pengarna användes till nya tjänster i stället skulle man få bättre arbetsmiljö, utvilad personal och ökad patientsäkerhet utan att det kostade ett öre, säger Pia Arndorff, avdelningsordförande i Skåne.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida