Skåne satsarpå närhet

4 september 2018

För att sjuksköterskestudenter från Ystad och Trelleborg ska få större tillgång till praktik på hemorten utökar sjukhusen i de städerna antalet platser för verksamhetsförlagd utbildning, vfu. Det sker stegvis från och med hösten 2019. Efter tre år ska 98 sjuksköterskestudenter ha möjlighet att göra praktik på någon av de båda orterna, enligt en överenskommelse med Malmö högskola

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida