Skaraborg satsar på forskning

3 november 2006

– Vi har bestämt oss för att vara en forskande högskola, säger Anette Ekström, proprefekt vid institutionen för vård och natur vid Högskolan i Skövde.

Bland annat vill Högskolan bygga starka forskningsmiljöer i kontakt med det omgivande samhället. I början av hösten hölls en forskarkonferens tillsammans med sjukvården och kommunerna i Skaraborg samt Skaraborgsinstitutet tillsammans med politiker i regionen.

Där beslutades att:

  • Studenter ska skriva kandidat- och magisteruppsatser i nära samverkan med verksamheten.
  • Tvärprofessionell samverkan ska finnas som leder till gemensamma ansökningar om forskningsanslag.
  • Doktoranderna koncentreras till ett fåtal universitet.

Högskolan i Skövde har identifierat fyra starka forskningsområden: vård och stöd, folkhälsa/folksjukdomar, infektioner och processkunskap. Det var också i dessa fyra grupper som de omkring 70 forskarna delade in sig på konferensen.

Ett av resultaten är att man redan arbetar med en anslagsansökan till Vinnvård för ett tvärprofessionellt projekt om vårdkedjan. Gemensamma seminarier och webbportaler är andra resultat av konferensen.
Uppföljning ska ske nästa år.

www.his.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida