Skilda bilder av sjuksköterske­rollen vid robotkirurgi

Vid robotkirurgi får de som ingår i operationsteamet nya funktioner. Vissa operations­sjuksköterskor beskriver sin nya roll som »tråkig«.

25 februari 2010

Det framgår av en avhandling från Göteborgs universitet, skriven av organisationsforskaren Kristian Wasén. Han har i en kvalitativ studie intervjuat 51 personer som arbetar med robotkirurgi vid tre olika sjukhus i Norge, Sverige och usa. De intervjuade var kirurger, narkosläkare, operationssjuksköterskor, narkossjuksköteskor, undersköterskor och perfusionister, som sköter hjärt-lungmaskinen. Samtliga arbetade med urologi- eller thoraxoperationer.??

En slutsats är att inom den öppna kirurgin, då teamet samlas omkring patienten, är alla i salen direkt delaktiga i operationen.

Vid robotkirurgi är det inte så, där ägnar till exempel operationssjuksköterskan mycket tid åt att förbereda roboten och patienten, men därefter följs operationen via tv-monitorer. Om operationen flyter komplikationsfritt är operationssjuksköterskan därmed mindre behövd än inom den öppna kirurgin, åtminstone under själva operationen, enligt avhandlingen. ?Flera operationssjuksköterskor citeras och beskriver arbetet med robot­kirurgi som tråkigt. »Det är som att titta på samma tv-program om och om igen«, säger en av dem. Vid kvinnokliniken på Universitetssjukhuset i Lund arbetar operationssjuksköterskan Christina Etén Bergqvist. Hon var med i den projektgrupp som 2005 började arbeta med roboten Da Vinci. Bitvis har hon svårt att känna igen sig i Kristian Waséns avhandling.??

– Det kan bero på att han skildrar andra operationer än de gynekologiska jag arbetar med. Vi gör en lång rad ingrepp av varierande längd och svårighetsgrad, säger hon. ?

Dessutom tycker Christina Etén Bergqvist att robotkirurgin innebär en utveckling för hennes yrkeskår. Ett konkret exempel är att operationssjuksköterskan ibland ersätter den assisterande kirurgen. Det kan till exempel handla om att föra in en endopåse genom en port, det vill säga ett ingångshål, för att ta ut lymfkörtlar.?

– Roboten kommer inteatt ta operationssjuksköterskans plats. Det är snarare den assisterande kirurgen som i vissa fall kan ersättas, säger hon.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida