»Skjut upp byggstarten«

4 januari 2008

Innan ett nytt universitetssjukhus byggs i Solna måste vårdbehov och konsekvenser för patienter och personal utredas, skriver Vårdförbundet, Kommunal, Kommunaltjänstemannaförbundet och Saco i ett brev till landstingsfullmäktige i Stockholm.
Planerna på ett specialistsjukhus, som kallas Nya Karolinska sjukhuset, togs fram före beslutet om att införa Vårdval Stockholm.
– Det fria patientvalet kommer att påverka både öppenvården och slutenvården på ett genomgripande sätt, säger Ulla Altin, ordförande i Vårdförbundets Stockholms-avdelning.
Landstingsfullmäktige väntas ta beslut om byggstart i februari. Enligt planerna ska det nya sjukhuset stå klart 2015.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida