Skolan stressar

7 juni 2004

Barns blodtryck och hjärtfrekvens är högre i skolan än när de är hemma på lov och helger. Det konstaterar en forskargrupp vid Sahlgrenska akademin i Göteborg efter att ha undersökt 81 barn.

Störst skillnad i mätvärden visade flickorna.

Professor Peter Friberg som har lett studien konstaterar att barnen skulle må bättre om de fick mer skolgympa eftersom fysisk träning bland annat sänker blodtryck och hjärtfrekvens.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida