Skolhälsovård

Sven BrembergElevhälsa - teori och praktik (andra reviderade upplagan)269 sidorStudentlitteratur 2004 www.studentlitteratur.seISBN 91-44-04253-1

11 oktober 2004

Eleverna ska själva komma fram till vad som får dem att må bra och inte. Till sin hjälp har de hälsovägledare, som kan vara skolsköterskan, en lärare eller annan personal i skolan. Allt enligt metoden »Du bestämmer«. Poängen är inte att som i traditionellt hälsoarbete tala om att det är skadligt exempelvis att röka, utan att tillsammans diskutera vad som är hälsa.

Det finns många sätt att arbeta hälsofrämjande. Den här boken ger en bra överblick över metoder och kortfattade beskrivningar av arbetssätt som kan användas i skolan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida