Skolor som anställer fler i elevhälsan kan få bidrag från staten

Skolor som anställer fler i elevhälsan kan få bidrag från staten
Besked i maj. Skolor som har sökt bidrag får snart besked.

Omkring 600 skolor i Sverige har sökt pengar för att kunna anställa mer elevhälsopersonal. Populärast är lärare med specialpedagogisk kompetens.

I samband med att Sverige fick en ny skollag förra året, beslutade regeringen om förstärkningar av elevhälsan fram till 2015. Alla skolor i landet har kunnat söka pengar för att anställa fler inom elevhälsans olika yrkeskategorier.

Sammanlagt ska 625 miljoner kronor satsas, vilket ska ge omkring 1 400 nya tjänster. Varje ny heltidstjänst ges 250 000 kronor i bidrag per år i högst två år.

Privata har sökt mer

Ansökningstiden gick ut den 30 mars och enligt Skolverket, som fick i uppgift att stå för det praktiska arbetet med personalförstärkningarna, har de privata skolorna i genomsnitt sökt mer pengar per elev än de kommunala: 1 870 kronor jämfört med 320 kronor, enligt Skolverkets beräkningar.

— Flest har sökt pengar för lärare med specialpedagogisk kompetens, speciallärare och skolkuratorer, säger Lisa Hellblom, som jobbar med förstärkningen av elevhälsan på Skolverket.

På fjärde plats hamnar skolsköterskor, skolpsykologer och minst populärt att söka bidrag för var till skolläkare.

— Skolorna har sökt utifrån sina behov. Och så finns det kanske en ekonomisk aspekt. Det är billigare att anställa en specialpedagog än en skol­läkare, säger Lisa Hellblom.

Fler ansökningar har kommit in än vad det finns pengar för. I maj får skolorna svar på om och hur mycket de får i bidrag. Pengarna kommer någon gång under året, berättar projektledaren Johanna Freed.

Pågår fram till 2015

Förutom att fördela statsbidragen har Skolverket fått i uppdrag att skapa utbildningsinsatser och ta fram stödmaterial om elevhälsan samt ta fram strategier om hur elevhälsan ska följas upp. Arbetet med de uppgifterna har påbörjats men är inte färdigt.

— Resultaten syns inte på en gång i ett så här stort arbete, säger Johanna Freed.

Projektet med förstärkning av elevhälsan ska pågå fram till 2015 och redovisas 2016. Men det ska också ske en uppföljning vid varje årsredovisning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida