Skolsköterska erinras

Barn ska inte ges ansvaret att följa upp sina skador.

5 oktober 1998

Tioåringen skadade lillfingret under fredagens basketspel och gick till skolsköterskan. Hon bedömde att fingret var stukat, fixerade det mot ringfingret med en linda och uppmanade flickan att höra av sig om besvären fortsatte.

Efter helgen kontaktade familjen jourcentralen som hänvisade till vårdcentralen som inte hade någon ledig tid den dagen. Flickans mor arbetade på en tandklinik, där togs en röntgenbild av lillfingret och en fraktur konstaterades.

Pappan anmälde skolsköterskan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) bland annat för att hon lagt ansvaret för fortsatt kontakt på flickan och för bristande journalföring.

Ansvarsnämnden konstaterar att sjuksköterskan inte dokumenterat flickans besök och att hon borde ha planerat en uppföljande undersökning,  särskilt med tanke på att skolläkaren var på plats på måndageftermiddagen och då hade kunnat titta på flickans finger. Att överlåta ansvaret för uppföljning på barnet är olämpligt.

Nämnden ger henne en erinran. Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 2709/97:B4).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida