Skolsköterska verksamhetsansvarig

7 december 1998

VÄSTERNORRLAND. Skolsköterskan Birgitta Norell har utsetts till verksamhetsansvarig inom skolhälsovården i Härnösands kommun. Tjänsten som verksamhetsansvarig är nyinrättad.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida