Skolsköterskan feltolkade blanketten

Flickan vaccinerades trots att mamman skriftligen hade förbjudit det och trots att det i journalen stod att hon redan var vaccinerad.

Den tioåriga flickan hade deltagit i en kikhostevaccinprövning och hade i samband med den fått sin fjärde spruta dt-vaccin i augusti 1999.

Då skolhälsovården erbjöd vaccinationen fyllde flickans mamma därför i den utskickade blanketten att hon inte tillät vaccinering. Hon skrev också varför.

Två månader senare kom dottern hem och berättade att skolsköterskan hade vaccinerat barnen, henne också.

Flickan fick en kraftig svullnad, rodnad, hetta och klåda på stickstället, klagade på värk i hela armen och var ledsen för att hon inte hade vågat säga ifrån.

Mamman anmälde sjuksköterskan till Ansvarsnämnden och hävdade att föräldrar måste kunna lita på att skolhälsovården fungerar.

Skolsköterskan skrev till nämnden att hon hade tolkat blanketten fel. Inte förrän hon sorterade journalerna efter vaccineringen hade hon upptäckt att flickan inte skulle ha haft någon spruta.

Ansvarsnämnden konstaterar att flickans fjärde spruta dt-vaccin hade dokumenterats i hennes skolhälsovårdsjournal och att flickans mamma på utsänd blankett skriftligt hade förklarat att hon inte ville att dottern skulle ha någon mer sådan vaccination. Ändå gav sjuksköterskan flickan en spruta.

Nämnden skriver att det är fel att utföra en medicinsk åtgärd mot en patients vilja.

Men eftersom vaccinationen inte på något sätt utsatt flickan för fara tycker nämnden att det är ett ringa fel som inte ska ge någon disciplinpåföljd.

Mot beslutet reserverade sig två av nämndens ledamöter. De tycker inte att det finns några ursäktliga omständigheter utan anser att sjuksköterskan borde ha fått en erinran.

Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 985/03:B5).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida