Skolsköterskor mot klamydia

4 november 2005

Antalet klamydiafall ökar kraftigt i landet, så också i Värmland. Där har de blivit 30 procent fler på ett år. 2005 rapporteras det största antalet fall på 15 år. Det har fått landstinget att intensifiera arbetet med att nå ungdomar med information om sjukdomen och hur man kan skydda sig mot den. Där har skolsköterskorna en nyckelroll, enligt biträdande smittskyddsläkaren Eva Andersson.

Därför ska skolsköterskorna specialutbildas, både när det gäller sjukdomen i sig och när det gäller metoder för hur kunskaperna ska kunna föras vidare till ungdomarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida