Skolsköterskor utbildas i kampen mot klamydia

Antalet klamydiafall i Värmland är de högsta på 15 år. För att vända utvecklingen specialutbildas nu skolsköterskor.

Rapporter från Smittskyddsinstitutet visade redan i somras att antalet ungdomar som har smittats av klamydia i år har ökat oroande mycket i hela landet.

I Värmland ökade antalet klamydiafall med 30 procent under årets första sex månader jämfört med samma period förra året. Det är den högsta siffran på 15 år.

Därför specialsatsar nu smittskyddet i Värmland på att ge alla ungdomar som slutar nian och gymnasiet kunskaper om risken för att drabbas av sexuellt överförda sjukdomar, smittvägar och möjligheter att skydda sig.

Få räknar med hiv

– Vi känner att det är vår uppgift att förbättra informationen till ungdomarna och att det ska ske genom någon person i sjukvården. Skolsköterskorna har ofta redan en bra kontakt med ungdomarna, därför väljer vi att specialutbilda dem, berättar Eva Andersson, biträdande smittskyddsläkare i Värmland.

Utbildningen kommer att bestå av både fördjupade kunskaper om klamydia och om metoder att föra ut kunskaperna. Eva Andersson konstaterar att smittskyddet i dag arbetar i motvind jämfört med för tio år sedan.

– Då visste varenda unge att oskyddat sex kunde ge hiv. I dag har medvetenheten minskat betydligt. Vi har dessutom starka krafter att kämpa mot i form av de förebilder ungdomarna får i alla dokussåporna, säger hon.

Kondom i tv-såpor

Eva Andersson hävdar att om en flicka på 17 år skulle ha modet att ta fram en kondom så riskerar hon att bli utskrattad. 

– Tänk vilken enorm nytta såporna och ungdomstidningarna skulle kunna göra för att få kondomanvändning att bli en accepterad norm om de unga där visade att de använde kondom, säger hon.

Gunilla Fagerholt, ordförande i riksföreningen för skolsköterskor, applåderar Värmlands satsning.

– Det är förstås en väldigt glädjande nyhet att skolsköterskorna i Värmland ska få extra kunskaper och inte minst metoder för att arbeta mot spridningen. Klamydiasmittan är som mest utbredd i åldrarna 20 till 23. Därför är det en vettig satsning att försöka nå ungdomarna innan de slutar skolan, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida