Skövde sökte dispens men fick nej

– Det känns helt rätt med de steg de nu tar i England. Samtidigt känns det lite konstigt att man där kan ta ett sådant här stort steg medan Sverige inte ens kan ge dispens till några få avancerade specialistsjuksköterskor.

Det säger Catharina Gillsjö som är programansvarig för det magisterprogram på 80 poäng för avancerade specialistsjuksköterskor, så kallade nurse practitioners, som Skövde hittills är ensamt om.

För ett och ett halvt år sedan ansökte områdesdirektören för primärvården i Skaraborg, Roine Nordén tillsammans med primärvårdens chefsöverläkare, Per Angesjö, hos socialdepartementet om dispens för de fyra examinerade sjuksköterskorna. Bland annat ville de att sjuksköterskorna skulle få skriva ut antibiotika enligt Stramas vårdprogram för övre luftvägsinfektioner. Svaret blev nej.

– Som jag har uppfattat det är det främst Läkemedelsverket som motsätter sig att sjuksköterskor får utökad förskrivningsrätt. De är rädda för att kostnaderna för förskrivningar ska öka. Tvärtom visar erfarenheterna att exempelvis distriktssköterskor dåligt utnyttjar sin förskrivningsrätt just för att de är så kostnadsmedvetna, säger Catharina Gillsjö.

Strama är ett nätverk som bildades 1995 och som verkar för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens.

Läs mer på www.dh.gov.uk/nonmedicalprescribing

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida