Skriva uppsats

Skriva uppsats

Att undersöka hälsa & vårdande?. Karin Dahlberg, ?Natur & Kultur 2014, www.nok.se

30 april 2014

Hur kan hälsa och vårdande undersökas? Vilka strategier finns och vilka frågor ska jag ställa? Författaren, som är sjuksköterska och professor i vårdvetenskap, vänder sig här till studenter på väg att ta sig an skrivan­det av en kandidat- eller magisteruppsats. Hon beskriver konkret hur det går till att undersöka aktuella företeelser och betonar betydelsen av att ha en gedigen inläsning som grund. ?

När ämnet är valt gäller det att stöta och blöta, fundera, granska och pröva. I valet av metod undviker författaren begreppen kvalitativ och kvantitativ analys eftersom båda metoderna kan finnas i så väl frågeformulär som när svarsalternativen är öppna. ?

En konkret och matnyttig vägledning med många exempel för den som ska ge sig i kast med en uppsats. AJ

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida