SKTFs avtal bäddar för Vårdförbundet

Förutsättningarna för ett bättre löneavtal för Vårdförbundets medlemmar än vad man befarade efter Kommunals avtal ökade genom den överenskommelse som Kommunaltjänstemannaförbundet SKTF skrev under i mitten av maj.

Årets löneförhandlingar har sett annorlunda ut än tidigare. Eftersom Vårdförbundet till skillnad mot de flesta andra fackförbund har ett avtal som gäller till år 2000, har förbundet suttit litet på sidan om de övriga vars avtal löpt ut i år. Däremot har Vårdförbundet extra noga följt Kommunals och SKTFs arbete, eftersom deras avtal styr hur mycket pengar som ska gå till Vårdförbundets medlemmar. I det avtal som skrevs under i början av januari 1996 sägs nämligen att Vårdförbundet ska få lika mycket som Kommunal och SKTF, plus 0,5 procent.

Kommunal fick sitt avtal i början av april och SKTF kom överens med arbetsgivarna den 12 maj.

Avtalen ser mycket olika ut. Kommunal har satsat mycket på sina lågavlönade medlemmar med fasta krontalshöjningar som är högst för de med lägre lön, medan SKTF förutom en viss låglönesatsning även har lägstpotter, vilket ger möjlighet till hyggliga löneökningar även för andra grupper.

När det här skrivs i slutet av maj är konsekvenserna av de två avtalen oklara. Översättningsförhandlingarna, Vårdförbundets och arbetsgivarnas försök att komma överens om ett avtal utifrån vad som gäller för Kommunal och SKTF, var då ännu inte klara.

Turerna har varit många den här gången. I början samförhandlade Kommunal och SKTF, precis som i förra lönerörelsen 1995 (då de också gick ut i konflikt tillsammans), men samarbetet sprack när Kommunal kom överens med arbetsgivarna i april. SKTF kunde inte acceptera samma lösning. Förhandlingarna med SKTF strandade och medlare kallades in.

Splittring misslyckades
I stället sökte sig SKTF till övriga tjänstemannaförbund och ett mycket nära samarbete inleddes mellan alla berörda inom både TCO och Saco, även Vårdförbundet. Och det samarbetet höll ända till SKTFs avtal var klart. Något som förvånade arbetsgivarna, menar Vårdförbundets chefsförhandlare Mats Björck.

– Det var tydligt att arbetsgivarna trodde att man skulle kunna splittra tjänstemannarörelsen, men det gick inte. Därmed misslyckades de med att få SKTF att gå med på samma avtal som Kommunal fått, säger han.

Mats Björck säger att det hade varit mycket negativt för Vårdförbundet om arbetsgivarna lyckats med att få SKTF att säga ja till samma avtal som Kommunal.

Den tonvikt som där läggs på de lågavlönade, de som tjänar under 15 000 kronor i månaden, skulle ha inneburit mycket låga lönehöjningar för Vårdförbundets medlemmar med deras högre löner. Löneuppvärderingen hade därmed stoppats.

Visserligen finns det också en viss låglönesatsning i SKTFs avtal, men i och med att det finns lägstpotter (att lönehöjningen ska vara minst en viss procent) finns det inget tak och då kan det bli mer i de lokala revisionsförhandlingarna, under förutsättning att Vårdförbundet och arbetsgivarna kan komma överens om den lösningen i översättningsförhandlingarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida