Släpp in patienten

5 februari 2014

Strax efter att jag läst temat om patientjournal på nätet i det här numret, föll mina ögon på en anmälan till Ivo. En kvinna hade sökt för blod i urinen, prov togs, men svaret fick hon inte förrän åtta månader senare. ”Nu undrar jag om man hade kunnat stoppa tillväxten av tumören på njuren om Dr NN hade läst provsvaret i tid.”

?Den här typen av fall hos Ivo tillhör de mest tragiska. Patienter som upplever att de fått försenade cancerdiagnoser efter slarv i vården uttrycker en bottenlös bitterhet och förtvivlan. Hur kunde vården slarva när det gällde mitt liv!!?

?Om kvinnan med njurtumören haft tillgång till sin journal på nätet, kunde hon ha sett provsvaret eller att anteckning om det saknades. Hon kanske inte hade förstått hela innebörden, men det kunde ändå väckt tanken om att kontakta vården och fråga varför ingen hörde av sig.??

Patientsäkerhetsaspekten, att fler ögon ser mer än få, är inte oviktig när det gäller att låta patienterna själva följa dokumentationen om sin sjukdom.?

Det finns många fler aspekter och de kan du läsa om i vårt utförliga tema. När patienten släpps in i journalen påverkas arbetssätt och maktstrukturer. Men ingen ska tro att det är enkelt och okomplicerat.

?Det går inte att jämföra personalens oro med den när tågen kom och människor var rädda för farten, som en projektledare uttrycker i en av temaartiklarna. Det är att grovt förminska vårdens komplexitet. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida