Slog upp opererad fraktur efter fall

Läkare borde ha tillkallats när den dementa 70-åringen ramlade ur sängen fyra dagar efter sin höftoperation.

14 maj 2001

Den 70-åriga mannen led av Parkinsons sjukdom, var dement och vistades på en demensenhet för korttidsboende då han ramlade och fick ett brott på lårbenshalsen. Han opererades dagen därpå, frakturen fixerades med Olmedskruvar och benet fick belastas fullt ut.

På morgonen två dagar efter att han kommit tillbaka till demensenheten hittades mannen liggande på golvet bredvid sin säng. Personalen tillkallade två sjuksköterskor som undersökte mannen men upptäckte inte någon ny fraktur.

Noteringen i patientjournalen kontrasignerades senare samma dag av mannens omvårdnadsansvariga sjuksköterska.

Ett par dagar senare klagade 70-åringen på kvällen över smärtor och kunde inte stödja ordentligt på vänster ben. Hans sjuksköterska informerades dagen därpå och ordnade en läkarundersökning på vårdcentralen samma dag. Läkaren remitterade mannen till sjukhus där det visade sig att frakturen gått upp.

Mannens hustru anmälde ansvarig sjuksköterska till ansvarsnämnden för felbehandling och skriver att maken är rullstolsbunden efter det inträffade.

HSAN har hört de tre inblandade sjuksköterskorna som påpekar att mannen ramlat trots tät tillsyn under nätterna.

Första gången mannen ramlade ur sängen hade han ingen sänggrind, eftersom han kunde gå uppe, däremot ett sänglarm som ger signal då han går upp.

Efter operationen fick 70-åringen förutom larmet en mindre grind på sängen för att han inte skulle känna sig instängd och för att det skulle ta lite längre tid för honom att ta sig ur sängen så att larmet hann utlösas.

Sjuksköterskorna påpekar att mannen dagarna efter sitt andra fall ur sängen promenerade kortare sträckor med olika personal utan att någon misstänkte något. Mannen var visserligen orolig men det brukade han vara, och han skulle ha kunnat berätta om han hade ont.

Ansvarsnämnden skriver i sin bedömning att läkare borde ha kontaktats för säkerhets skull då fallet upptäcktes eftersom mannen var dement, det bara hade gått fyra dagar sedan operationen och han medicinerade med smärtstillande.

Men eftersom patienten hölls under observation och läkare tillkallade så snart han visade smärta bör felet inte leda till disciplinpåföljd. Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 1020/00:a2).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida