Sluta räkna sjuksköterskor i klump

Räkna specialistsjuksköterskor ? det ger en bättre bild av rekryteringsläget. Den uppmaningen riktar Vårdförbundet till Socialstyrelsen, som har regeringens uppdrag att bedöma rekryteringsläget för hälso- och sjukvårdpersonal.

14 april 2005

Det är viktigt att man får en riktig och komplett bild av hur arbetsmarknaden ser ut. Det styr handlandet, till exempel när det gäller dimensioneringen av utbildningen. Att bara räkna sjuksköterskor i en klump ger inte ett komplett underlag.

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen redovisa ett underlag för en bedömning av hälso- och sjukvårdens behov av personal, kallad NPS (nationella planeringsstödet).

Har inte räknat specialistsjuksköterskor

Socialstyrelsens bedömning är att det råder balans när det gäller tillgång och efterfrågan på sjuksköterskor. Men Vårdförbundet är kritiskt mot att myndigheten inte har undersökt rekryteringsläget när det gäller de olika specialiteterna inom sjuksköterskeyrket.

? Socialstyrelsen borde se på efterfrågan både i olika delar av landet och inom olika specialiteter, förklarar Per Malmquist, utredare på Vårdförbundet.

Det har Socialstyrelsen faktiskt gjort när det gäller psykiatrisjuksköterskor. Resultatet av den enkäten visar tydligt vad det handlar om: När landstingen tillfrågades om det var lätt eller svårt att rekrytera psykiatrisjuksköterskor låg tyngdpunkten i svaren på att det var svårt. När landstingen i samma enkät fick frågan om rekryteringsläget när det gäller sjuksköterskor i allmänhet låg tyngdpunkten i stället på att det var medelsvårt.

? Troligen är bilden densamma när det gäller andra specialiteter, säger Per Malmquist.

Register saknas

Något som gör det svårt att bedöma behovet av sjuksköterskor i de olika specialiteterna ? i stället för att bara räkna antalet sjuksköterskor totalt – är att det saknas ett heltäckande register över sjuksköterskor med specialistutbildning. Från 2002 registreras dock specialistsjuksköterskorna i registret över yrkesexamina och Socialstyrelsen arbetar nu med att komplettera detta register, vilket Vårdförbundet uttrycker sin belåtenhet med.

Vårdförbundet vill också att Socialstyrelsen ska utsträcka intresset till rekryteringsläget i kommunerna ? nu vänder man sig bara till landsting och regioner ? eftersom allt mer av sjukvården utförs av kommunerna. Dessutom vill Vårdförbundet att Socialstyrelsen ska undersöka rekryteringsläget även för biomedicinska analytiker.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida