Smärta och smärtbehandling

Mads Werner och Peter Strang (red) Smärta och smärtbehandling504 sidor. Liber 2003Cirkapris 525 kronor via Libers hemsidaoch 757 kronor i bokhandelnISBN 91-47-04906-5

1 september 2003

Boken Smärta och smärtbehandling spänner över stora områden. Den behandlar såväl övergripande aspekter på smärta, smärtanalys, smärtfysiologi och olika behandlingsalternativ som omvårdnads- och psykosociala aspekter på smärta. Läsaren får ta del av flera kliniska exempel där patientfall illustrerar typiska smärtproblem och behandlingar av dessa.

Författarna, som är välkända kliniker inom området akut malign smärta, har tagit hjälp av 38 ledande experter för att uppnå sitt syfte – att skriva en bred lärobok om smärta. Den vänder sig till läkare såväl som sjuksköterskor, sjukgymnaster och kuratorer och kan användas som uppslagsbok.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida