Smärtfri metod

Smärtfri metod
Nu kan smärtsam kateterisering snart vara ett minne blott.

Kateter. För både sjuksköterska och patient kan bytet bli en pina. Christopher Holmström sökte en lösning.

3 december 2014

En av distriktssköterskan Christopher Holmströms patienter hade det särskilt svårt och plågsamt när han skulle få sin kateter bytt. Han behövde ha den kontinuerligt men minst varannan månad skulle den bytas, en besvärlig procedur som ofta slutade med blödningar. Både patienten och han själv gruvade sig inför varje gång. Christopher Holmström grunnade i flera år på om det kunde finnas någon annan lösning. ?

Nu närmade det sig att just den patienten skulle få en ny kateter. Återigen skulle Christopher Holmström spruta in gel, vänta tio minuter och föra in katetern så smidigt som möjligt genom att ändra läge på penis för att komma förbi prostatan.

??Men en natt vaknade han, hjärnan hade jobbat och Christopher Holmström såg en lösning. Han skulle prova att föra in katetern genom att spola in koksalt i penis och även spola ut katetern när den skulle tas bort. ?

Det visade sig vara en lyckad metod. Inget gel behövdes och katetern skadade inte patienten vare sig när den skulle sättas in eller när den togs ut. ?

Christopher Holmström och hans kollega har nu använt metoden på flera patienter och ingen av dem vill återgå till den gamla ordningen. Den används främst på män, men kan också användas när katetern ska dras på kvinnor. För att validera metoden startas nu en klinisk valideringsstudie där flera verksamheter ska ingå för att få evidens för metoden. Catheasy-metoden är granskad, prövad och har fått godkänt för studie av Läkemedelsverket och den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala.

??Den här metoden kommer att bli billigare än den gängse eftersom specialkatetrar eller bedövningsgel inte behövs, enligt Christopher Holmström.?

— Förhoppningen är också att studien ska visa att patienterna inte kommer att behöva specialistvård i samma omfattning som tidigare och att antalet skador och infektioner kommer att minska, säger han.?

Förutom själva studieresultatet återstår en del formalia, bland annat ska den medicintekniska anordningen CE-märkas, så det dröjer något år innan Catheasy finns på marknaden.

Infektionsrisk

En kvarliggande kateter bildar biofilm med saltkristaller på ytan, som orsakar smärta och skadar urinrörsslemhinnan i 40 procent av fallen, vilket kan bädda för en allvarlig infektion.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida