Smärtlindring utan biverkan

Smärtlindring utan biverkan
Det är inte bara mysigt att ha sitt barn hud mot hud, det smärtlindrar också. Foto: Mostphotos

Närkontakt. Genom att låta det nyfödda barnet ligga ?hud mot hud med sin mamma minskar smärtan när blodprover tas, visar ny studie.

Sjuksköterskan Emma Olssons studie på för tidigt födda barn visar att hudnära kontakt fungerar som smärtlindring. Spädbarnen har legat i bara blöjan mot sin mammas nakna mage och bröst när nödvändiga prover har tagits, ibland har de också haft mössa och en filt över sig.??

Metoden NIRS, nära-infrarött-ljusspektroskopi, som mäter blodflöden i hjärnan, har använts. Med den kan man studera hur smärta leder till att hemoglobinet i blodet blir mer syresatt när någon utsätts för smärta. De tio barnen i studien fick två stick, båda nödvändiga i deras vård. Emma Olsson upptäckte att hemoglobinet var mindre syresatt när barnen låg hud mot hud vid blodprovstagningen än när de inte gjorde det.?

— Vi kunde också se en effekt av smärtan i hjärnan, säger Emma Olsson. ?

Men i barnets ansiktsuttryck gick det inte att avläsa att det gjorde ont, det var den andra smärtskattningsskalan de använde. ?

Studien är nyligen publicerad i den vetenskapliga tidskriften Acta Paedia­trica. Tidskriften har valt artikeln till månadens höjdpunkt och lyfter fram den även i sin ledare. Där skriver tidningen att studien har ett viktigt ”ta-hem-budskap”: att smärta kan existera på hjärnnivå även om barnet inte visar beteendemässiga smärttecken, som gråt eller ett plågat ansiktsuttryck.?

— I dag vet vi att neonatala spädbarn känner smärta, troligen mer än vuxna, eftersom de inte har ett utvecklat smärthämningssystem, säger Emma Olsson.?

Studien är en del i hennes doktorandarbete vid Örebro universitet. Hon är också sjuksköterska vid Universitetssjukhusets barn- och ungdomsklinik.

?— Jag skulle önska att vi tog alla prover när barn och förälder är hud mot hud. Det är enkelt och har inga biverkningar och dessutom är föräldrarna involverade, säger hon.?

Rutinen är att ge spädbarnen en 30-procentig glukoslösning i munnen före en smärtsam process.?

— Man vet inte varför det ger smärtlindring.??

Andra fördelar med vård hud mot hud har framgått i tidigare forskning. Nyfödda håller till exempel värmen bättre, får en bättre viktuppgång och det ökar bröstmjölksproduktionen.?

— Jag är glad att det nu också visar sig fungera som smärtlindring, säger Emma Olsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida