Smittad kan tvångsisoleras utan tidsgräns

1 december 2003

Den som inte själv inser att hon är farlig ska kunna tvångsisoleras utan tidsgräns, enligt förslaget till ny smittskyddslag. Men den tvångsisolerade ska ha rätt till en stödperson. Och smittskyddsläkaren ska ha rätt att underrätta en närstående när den som bär på smittan inte själv informerat om sjukdomen.

Syftet med en ny lag är bättre balans mellan befolkningens behov av skydd mot smittsamma sjukdomar och den smittades integritet och rättsäkerhet. Läs om lagförslaget på www.social.regeringen.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida