Smittskydds-expert blir ny professor

I mitten av april beslutade rektorn vid Malmö högskola att utse Jorma Hinkula till professor i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Som Vårdfacket tidigare berättat (i nummer 11/00) tillträdde Matti Sällberg tjänsten som Sveriges första professor i biomedicinsk analys, vid Karolinska institutet i december. Nu är det alltså dags för Malmö högskola.

– Det som känns extra spännande är att jag får chansen att bygga upp en alldeles ny verksamhet på skolan. Det finns ganska stora möjligheter för mig att själv påverka i vilken riktning forskningen för biomedicinska analytiker ska drivas, säger Jorma Hinkula vars stora intresse är smittskyddsfrågor.

Han är sedan några år anställd av Medicinska forskningsrådet och verkar som docent i smittskydd vid mikrobiologiskt och tumörbiologiskt centrum på Karolinska institutet i Stockholm. Där arbetar han främst med att utveckla smådjursmodeller med möss för att kunna testa olika varianter av experimentella hivvacciner. Det långsiktiga målet är att kunna ersätta försök på apor.

Jorma Hinkula har tidigare varit chef för säkerhetslaboratoriets hivavdelning för storskalig produktion av retrovirus vid Smittskyddsinstitutet. 1993 blev han doktor i virologisk immunologi. Han var färdigutbildad som biomedicinsk analytiker 1981.

Utnämning överklagad
Tidigare i år utnämndes mikrobiolog Mari Norgren till professor i biomedicinsk laboratorievetenskap vid Umeå universitet. Hon hade sökt ett kliniskt universitetslektorat som tämligen omgående omvandlades till en professur. En av de medsökande har dock överklagat professorsutnämningen med motiveringen att Mari Norgren saknar laboratoriemedicinsk utbildning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida