Snabbare koll på blodflödet i hjärnan

4 juni 2018

Inom forskning används allt oftare 4D flödes-MRI, där blodflödeshastighet kan mätas samtidigt i hela hjärnan. För beräkningar på specifika kärl krävs ett tidsödande manuellt arbete i efterhand.

Nu har ett automatiserat verktyg testats i en avhandling från Umeå universitet. Den hittade 90 procent av de eftersökta kärlen och träffsäkerheten i flödesmätningen var stor. Att verktyget är automatiskt innebär också att stora mängder data kan analyseras på kort tid, vilket är nödvändigt för att 4D flödes-MRI ska ha någon klinisk nytta. ?

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida