»Snabbheten missgynnar

4 februari 2002

Eva Fernvall är positiv till att sjukvården privatiseras och hon anser absolut att privatiseringen är bra för Vårdförbundets medlemmar.

– Det är viktigt att få möjlighet att bli egen företagare, inte bara för individen, utan också för att det stärker professionen, säger hon.

Däremot är hon kritisk till att privatiseringen av den landstingsdrivna vården går så fort. Det gynnar bara de stora vårdbolagen som ligger steget före när det gäller till exempel möjligheter att ordna riskkapital och kunskaper om hur man skriver en offert.

– Privatiseringen i sig är inget självändamål. Det positiva med den är att det ökar mångfalden i vården, konstaterar Eva Fernvall.

Den idéen anser hon går förlorad om driften av vården övergår från en stor monopolarbetsgivare till, kanske, ett par stora vårdbolag.

Medlemmar i Stockholm har uttryckt frustration över hastigheten i privatiseringen. Trots att politikerna där går fortast fram med landstingets avveckling så är det heller inte någon stor ökning av medlemmar från Vårdförbundet som anmäler intresse för att bli egna företagare.

Att det skulle kunna ha sin orsak i motstånd från till exempel landsting och banker har Eva Fernvall inte fått några tydliga signaler om. För även om det av tradition har varit lättare att se läkare och sjukgymnaster som egna företagare börjar det förändras.

– Jag vill uppmuntra medlemmar att bli egna företagare. Att driva ett vårdföretag ger mycket kunskap om hur våra yrken kan utvecklas, säger Vårdförbundets ordförande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida