Snabbodling sparar livsviktiga timmar

Med hjälp av snabbodlingar och en art- och resistensbestämningsapparat har Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge lyckats minska diagnostiden för blododlingar med ett helt dygn.

Förra veckan fick vi till exempel in en blod­odling från en patient med allvarlig multiresistent esbl-infektion, det vill säga multiresistenta tarmbakterier. Redan på eftermiddagen kunde vi meddela att patienten stod på fel antibiotika«, berättar Monica Kedfors-Holm, en av de tre biomedicinska analytiker som arbetar på bakteriologiska laboratoriet i Huddinge.

Varje år drabbas omkring 6 000 svenskar av sepsis. Varje timme som kan sparas fram tills att rätt antibiotika sätts in minskar dödligheten.

– Blododlingar är några av våra mest akuta prover, säger Monica Kedfors-Holm.

Laboratoriet har arbetat målmedvetet med att få ned den tid det tar att art- och resistensbestämma bakterierna. Det började som en studie av snabbodlingstekniken 2006.

– Vi kunde se att resultaten från snabbodlingarna stämde väl överens med de slutgiltiga resultaten från standardodlingarna, säger Monica Kedfors-Holm.

Sedan några år tillbaka används nu snabbodlingarna som rutin parallellt med standardodlingarna. Så fort laboratoriepersonalen får larm om att en blododling är positiv tar de ut den och sprider den på snabb­odlingsplattorna. Efter cirka fyra timmar kan de ge ett preliminärt besked om vilka bakterier det rör sig om. De kan också säga om det finns jästsvampar i blodet.

– Eftersom bakterierna redan befinner sig i en tillväxtfas när vi sprider ut dem går det ganska fort att få fram tillräckligt mycket information. Vi använder våra sinnen, luktar och tittar i mikroskop, och gör olika snabbtester. Bakteriologi är lite av ett detektivarbete, säger Monica Kedfors-Holm.

För något år sedan kompletterade de snabb­odlingarna med art- och resistensbestämnings­apparaten Vitek. Den kan användas till gramnegativa bakterier för att bestämma arten och se vilka antibiotika bakterierna är känsliga respektive resistenta mot. Svaren får de efter fyra till sex timmar.
Den största utmaningen nu är att försöka få blod­odlingarna till laboratoriet snabbare. Det är inte ovanligt att proverna blir liggande alldeles för länge på avdelningarna.

– En del kan nog ha uppfattningen att blododlingar ändå tar så lång tid att det inte är någon idé att stressa. Alla vet kanske inte att man i vissa fall kan få svar redan samma dag, säger Monica Kedfors-Holm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida