Snabbtest visar om penicillin behövs

Vid avdelningen för klinisk mikrobiologi på Universitetssjukhuset Mas i Malmö används sedan i våras rutinmässigt snabbtestet Binax Now för att påvisa pneumokockantigen i urin. En första utvärdering av testet visar att det fungerar mycket väl.

4 februari 2002

– Vi går nu vidare för att se hur resultatet påverkas av friska smittbärare. Framför allt barn har ju ofta pneumokocker i näsan utan att vara sjuka, säger biomedicinska analytikern Maria Hylén-Ohlsson som tillsammans med läkaren Åsa Melhus utvärderar snabbtestet.

Pneumokocken är en av de allra vanligaste luftvägspatogenerna. Vid mediaotiter (inflammation i mellanörat), samhällsförvärvade pneumonier och meningiter är det den i särklass vanligast förekommande bakterien. Ändå är diagnosen inte alltid självklar i akuta situationer. När det är oklart om infektionen beror på en pneumoni eller en urinvägsinfektion sätter läkaren ofta in ett bredspektrum antibiotika för att vara på den säkra sidan.

Med snabbtestet tar det allt som allt 20 minuter att få svar. Om det är positivt kan penicillin sättas in från början vilket minskar risken för resistensutveckling.

Fungerar på andra kroppsvätskor
Den studie som gjorts i Malmö är retrospektiv. Urinprov från 128 patienter som haft positiva blododlingar testades med Binax Now. Snabbtestet hade i denna undersökning en specificitet på 98 procent och en sensitivitet på 84 procent.

Men sensitiviteten kan förbättras om urinen först koncentreras, säger Maria Hylén-Ohlsson.

En fördel är att antigen kan påvisas även under pågående antibiotikabehandling.

– Testet är egentligen ämnat för urin. Men det verkar som om det fungerar lika bra på andra kroppsvätskor, exempelvis likvor och pleuravätska.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida