Snus inte bättre för fostret

Nikotinplåster och snus är inga alternativ för den gravida kvinnan. Både rökning och snusning är skadligt för fostret och ökar risken för plötslig spädbarnsdöd. Det är inte bara kolmonoxiden som finns i cigarettrök som är farlig, utan även nikotinet i sig.

– Effekten är känd, men mammorna verkar inte känna till det. Eftersom snus inte ger lungcancer tror många att det är ofarligt, säger Hugo Lagercrantz, professor på Karolinska institutet och Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm.

När ett barn eller foster utsätts för stress kurar det ihop sig, vilket leder till att andning och hjärtfrekvens minskar. Normalt ska denna reaktion brytas och barnet vakna upp. Om barnet är påverkat av nikotin verkar detta inte fungera och i värsta fall dör barnet.

Forskare vid Karolinska institutet och Pasteurinstitutet i Paris har studerat mekanismerna bakom och funnit att möss som saknar en viss nikotinreceptor vid måttlig syrebrist reagerar som möss som utsätts för nikotin: de andas oregelbundet, har svårt att vakna upp och har lägre halter av stresshormon i binjurarna. Om samma mekanism styr barns reaktioner, ska studeras i detalj i en ny stor studie, berättar Hugo Lagercrantz.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida