Socialministern: ”Det viktigaste är att undanröja risker”

Socialministern: ”Det viktigaste är att undanröja risker”
Lena Hallengren. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Legitimerad personal har ett stort ansvar. Men det är ledningen som ska se till att medarbetarna har förutsättningar att göra ett bra jobb, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Vad säger du om att så många i vården oroar sig för att bli anmälda?
— För mig är det väldigt viktigt att vi har en tillsynsmyndighet, Ivo, som stödjer vården i att förhindra misstag. En liten del handlar om att fånga upp misstag och undersöka vem som bär ansvaret, för att det inte ska hända igen. Men det allra viktigaste är att undanröja risker och sårbarheter i verksamheterna. Det är ett arbete som pågår på varje arbetsplats, att personalen ska veta hur de ska agera och vem de ska vända sig till. Vårdpersonalen behöver förutsättningar att göra ett bra jobb, de ska känna sig trygga.

Det är många som inte gör det. Vad säger du till dem som är oroliga för att göra misstag eller för att ställas inför rätta?
— Självklart ska man inte gå omkring med en ständig oro. Det är viktigt att misstag anmäls, så att vi har förutsättningar att rätta till det som kanske är en brist i verksamheten. Och det kan också finnas fall som behöver drivas till sin spets. Men den regionala och lokala ledningen i sjukvården har ett ansvar för att medarbetarna kan göra ett bra jobb.

Många säger att det är tuffare i vården i dag. Är det rimligt att enskilda lastas för misstag om det finns organisatoriska brister?
— Det är en hypotetisk fråga. Det beror på vem som lastar vem. Man ska kunna vända sig till Ivo om man upplever att det finns allvarliga brister. Ivo ska sedan på olika sätt se till att förebygga så att man inte har de här risksituationerna.

— Mycket handlar om förutsättningar. Regeringen har satsat mångmiljardbelopp på vården, bland annat för att vi ska få fler grund- och specialistutbildade och för att vi ska kunna bygga ut verksamheterna där så krävs. Samtidigt ökar medborgarnas behov och efterfrågan ännu snabbare. Det handlar om att se till att erbjuda bästa möjliga vård utifrån de gemensamma resurser vi avsätter och den personal som finns.

Om det blir fel i vården kan personal kritiseras av Ivo, få prövotid, bli av med sin legitimation samt dömas i rätten. För vårdgivarna stannar det oftast vid kritik från Ivo. Vad tänker du om den skillnaden?
— Det är legitimationsyrken av en anledning, man har ett stort ansvar för andra människor. Med det sagt försöker vi på olika sätt angripa det som är av mer systematisk karaktär. Det handlar om att rätta till brister innan något allvarligt sker.

Planerar regeringen några förändringar i dessa frågor?
— Det blir väldigt stort när du säger ”dessa frågor”. Men om du syftar på Ivo:s ansvar och legitimationsyrkena så har vi inga planer på förändringar. Men det är ganska nytt att Ivo ska arbeta mer med de mer allvarliga fallen, som är av systemkaraktär, för att fel och brister inte ska behöva uppstå. Det arbetet som Ivo påbörjat behöver fortsätta utvecklas.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida