Socialministern låter inte barnmorskor ansvara för medicinska aborter

Barnmorskor i allmänhet kan inte skilja på normalt och patologiskt, hävdade socialminister Göran Hägglund i gårdagens interpellationsdebatt i riksdagen. Men Vårdförbundet och Barnmorskeförbundet håller inte med.

– Barnmorskor har kompetens att bedöma graviditetens längd och eventuell patologi. Många av dem har också ultraljudskompetens, kommenterar Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

Vårdförbundet har i flera sammanhang fört fram åsikten att lagen bör ändras så att barnmorskorna får det formella ansvaret för de medicinska aborterna. Tillgängligheten skulle öka och de flesta kvinnor som gör abort har redan kontakt med en barnmorska, till exempel sedan sin förra graviditet eller i samband med preventivmedelsrådgivning.

– För många kvinnor står barnmorskan för kontinuiteten när det gäller deras reproduktiva hälsa. Hon har ofta en helhetsbild av kvinnans situation. När det gäller att försöka bryta mönstret med upprepade aborter är det också en fördel om barnmorskorna har ansvaret eftersom det är de som sköter preventivmedelsrådgivningen, säger Anna-Karin Eklund.

Barnmorskorna saknar kompetens 

Det var Mona Sahlin (s) som hade ställt frågan om inte socialministern tänkte titta närmare på de olika förslag som kommit om hur aborter kan hanteras snabbare genom att barnmorskor får ett större ansvar.

– Inför beslutet om abort görs en noggrann bestämning av graviditetslängd och en medicinsk bedömning oftast med vaginalt ultraljud. Det kräver en relativt omfattande utbildning och träning och förmåga att skilja patologiskt från normalt. En kompetens som barnmorskor i allmänhet inte har, påstod socialminister Göran Hägglund.

Han hävdade att barnmorskor till exempel inte skulle upptäcka ett utomkvedshavandeskap eller en spontan abort.

– Vissa kvinnor har också medicinska tillstånd som gör att komplikationer kan uppstå i samband med abort. Därför behövs läkarkompetens i all abortverksamhet. Jag har inte för avsikt att vidta några åtgärder som skulle göra det möjligt för barnmorskor att utföra medicinska aborter, sa han.

Kompetensen en träningssak

– Barnmorskan gör redan i dag bedömningen om något är patologiskt när den gravida kvinnan kommer till mödrahälsovården. Det skulle hon kunna hon göra när det gäller att avbryta graviditeten också, kommenterar Svenska barnmorskeförbundets ordförande Anna Nordfjell.

Hon påpekar att barnmorskorna i dag sköter allt i abortverksamheten utom det vaginala ultraljudet.

– Däremot tar barnmorskor vaginalt ultraljud vid ivf-behandling och de skulle naturligtvis kunna göra det i samband med aborter också. Det är en träningssak. Fast jag håller med honom om att läkarkompetensen ska finnas i all abortverksamhet ? som konsulter.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida