»Socialstyrelsen borde göra egen analys«

Patientsäkerhetsexpert kritiserar Socialstyrelsen för brist på analys efter ett litet barns död i Kalmar.

5 maj 2006

Socialstyrelsen nöjde sig med yttranden från cheferna på barn- och intensivvårdsklinikerna på Kalmar lasarett efter att ett litet barn dött av en för hög dos kramplösande medicin.

Synnöve Ödegård, som nyligen disputerade på sin doktorsavhandling Säker vård – patientskador, rapportering och prevention, anser att tillsynsmyndigheten borde göra en egen analys av en sådan här allvarlig händelse.

– Kompetensen att ställa de rätta frågorna om brister i rutiner finns på Socialstyrelsen – inte hos polisen. En analys från myndigheten hade behövts som underlag till domstolarnas handlingar, säger hon.

Björn Forsberg, chef på Socialstyrelsens tillsynsenhet i Jönköping, säger dock att handläggare i efterhand har besökt sjukhuset
i Kalmar.

– Vi såg att det gjordes ett stort patientsäkerhetsarbete. Men krävde efter besöket ett förtydligande av nya rutiner för läkemedelshantering och fick det i början av året.

Han tror inte att Socialstyrelsen kommer att ansöka om att dra in den dömda sjuksköterskans legitimation.

– En felräkning av det här slaget är tyvärr inget ovanligt. Vi ser inget skäl att ifrågasätta hennes omdöme, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida