Socialstyrelsen byter generaldirektör

Kjell Asplund har i dag utsetts till ny generaldirektör i Socialstyrelsen. Han efterträder Kerstin Wigzell som går till en tjänst som generaldirektör i regeringskansliet.

Kjell Asplund blev överdirektör på Socialstyrelsen förra året. Han har varit professor i medicin vid Umeå universitet och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus, och styrelseordförande i SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Han har också varit engagerad i svensk och eruropeisk strokevård och haft en rad internationella uppdrag inom hjärt- och kärlområdet.

Kerstin Wigzell tillträder sin nya tjänst den första juni. Hon kommer att vara knuten till Socialdepartementet och arbeta främst med frågor som rör Världshälsorganisationen, WHO.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida