Socialstyrelsen kritiserar bristen på sjuksköterskor

Socialstyrelsen är kritisk mot att Bjurholms kommun inte tänker ha någon sjuksköterska nattetid vid särskilda boenden, utan i stället tänker anlita den nattpatrull som finns i Vännäs.

Kritiken gäller bemanningen vid Bjuregårdens särskilda boende med 66 äldre. Där kommer det inte att finnas någon fast sjuksköterska mellan nio på kvällen och sju på morgonen under veckorna 24 till 34, eventuellt ännu längre. 

I stället tänker kommunen anlita en sjuksköterska och en undersköterska från nattpatrullen i grannkommunen Vännäs, tre mil därifrån. I sin motivering skriver kommunen att ingen har sökt tjänsten nattetid och att det här är en bättre lösning än att anlita ett bemanningsföretag.

En mycket kritisk skrivelse

Men Socialstyrelsen håller inte med. I en mycket kritisk skrivelse säger myndigheten att det måste finnas en sjuksköterska med kort inställelsetid och att ”Det är inte acceptabelt att en kommun under någon del av dygnet bedriver hälso- och sjukvård utan att det finns en sjuksköterska i aktiv tjänst och tillgänglig”.

Socialstyrelsen skriver också ”Om sjuksköterskan har en konsultativ funktion finns det betydande risk för att vårdtagarnas behov av medicinska och specifika omvårdnadsinsatser inte blir uppmärksammade”.

Till saken hör att Socialstyrelsen redan 2003 skrev till Bjurholm om kommunens ansvar för en god och säker vård.

Vårdförbundet också kritiskt

Även Vårdförbundet är kritiskt på flera punkter.

– Först och främst för att det blir en klar försämring för de boende. Men också för att kommunen inte ser att beslutet kan få negativa konsekvenser för de sjuksköterskor som arbetar dagtid. Risken är stor att de måste ta fler arbetsuppgifter och ett större ansvar, säger Lena Arctaedius, Vårdförbundet i Västerbotten.

Hon säger också att kommunen kallade till ett möte med Vårdförbundet först sedan förbundet pekat på att beslutet fattats utan förhandling.

– Vi anser att kommunen därmed brutit mot medbestämmandelagen, säger Lena Arctaedius.

Mötet ägde rum i onsdags och ledde bara till att en ny kontakt ska tas under vecka 27.

Vårdfacket har förgäves försökt få tag på någon ansvarig i Bjurholms kommun.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida