Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket kritiserar psykiatriklinik

Arbetsmiljön och förhållandena på psykiatrikliniken vid Skellefteå lasarett är mycket dåliga. Det konstaterar både Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket, och nu hotas lasarettet med ett vite på 200 000 kronor om inte förbättringar genomförs.

Det är inte första gången som kliniken får kritik. Både 2001 och 2004 krävde Arbetsmiljöverket förbättringar. Vissa åtgärder genomfördes, men förhållandena blev inte bättre.

– När jag hörde att det inte blivit bättre, kopplade jag in myndigheterna och begärde en inspektion, berättar Lotta Hjelte, förtroendevald för Vårdförbundet i Skellefteå.

Kritik på många punkter

Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket genomförde inspektionen i december. Kritiken efteråt är mycket hård och kraven på förbättringar – skickade både till landstinget och verksamhetschefen – är många:

* Socialstyrelsen pekar bland annat på brister i ledningssystemet och målen för verksamheten samt efterlyser bättre rutiner. Senast den 20 juni ska kliniken rapportera vad de gjort för att förbättra arbetsmiljön och patientsäkerheten.

* Arbetsmiljöverket är bland annat kritiskt mot de återkommande överbeläggningarna samt risken för att personalen ska drabbas av hot och våld. Senast den 28 april ska bristerna vara åtgärdade, annars hotar ett vite på 200 000 kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida