Socialstyrelsen positiv till nya metoder

10 februari 1997

Nya behandlingsmetoder för motoriskt handikappade välkomnas av Socialstyrelsen. Men eftersom vissa metoder både har medicinska och pedagogiska inslag kräver Socialstyrelsen att legitimerad vårdpersonal medverkar i dessa verksamheter för att patienterna ska garanteras sjukvård av god kvalitet. Detta gäller exempelvis Vojta-metoden för funktionsträning av personer med CP-skada, som på sistone debatterats i massmedia.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida