Socialstyrelsen prövar utländsk examen

För att få en svensk sjuksköterskelegitimation måste sjuksköterskor som är examinerade utanför EU-länder ansöka hos Socialstyrelsen. Där prövas och värderas den utländska utbildningen.

5 juni 2000

– Vi granskar först och främst de olika sjuksköterskeutbildningarnas nivå och innehåll, samt sjuksköterskans yrkeserfarenhet, säger byrådirektör Christina Bilby, Socialstyrelsen. Vill man arbeta i Sverige som sjuksköterska måste man uppfylla de legitimationskrav som ställs här idag.

Det innebär att utländska sjuksköterskor som kom 1996
och därefter måste ha en utbildning som är likvärdig den svenska treåriga högskoleutbildningen på 120 poäng. Den infördes 1993 och de första sjuksköterskorna examinerades 1996. Om man har en likvärdig utbildning erbjuder Socialstyrelsen ett kompletteringsprogram. Har man inte det får man vända sig till högskolan och den reguljära sjuksköterskeutbildningen för kompletterande studier. Vad de utländska sjuksköterskorna eventuellt kan tillgodoräkna sig avgörs av högskolan.

Socialstyrelsens kompletteringsprogram omfattar godkänt språkprov i svenska plus yrkesinriktad sjukvårdssvenska, socialmedicin och författningskunskap samt kunskapsprov inom samtliga områden som ingår i sjuksköterskeutbildningen.

Har man bara arbetat på en mottagning, eller om det var länge sedan man arbetade i sitt yrke, kan en längre praktik behövas. Den inkluderar både en medicinsk och en kirurgisk avdelning, en månad inom äldrevården samt 14 dagar på en distriktssköterskemottagning.

Sjuksköterskeutbildningen ser mycket olika ut i världen. För att underlätta bedömningen av varandras utbildningar har alla länder i eu enats om en gemensam kravplattform. Den utgår från vissa minimivillkor och att medlemsstaternas utbildningar ska harmoniseras. Vilka examensbevis som ska erkännas anges land för land. Sådana så kallade sektorsdirektiv finns för läkare sjuksköterskor, barnmorskor, tandläkare och farmaceuter inom hälso- och sjukvårdens område.

Utländska sjuksköterskeutbildningar är ofta en yrkesutbildning på gymnasienivå, som till exempel i Bosnien, Polen, Ryssland och Rumänien. I en del andra länder kan utbildningen ibland vara en fyraårig högskoleutbildning. Exempel på sådana länder är usa och Iran.

Socialstyrelsen får varje år in cirka 300 ansökningar om prövningar av utländska sjuksköterskeutbildningar utanför eu. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida