Socialt stöd viktigt för att klara stress

Fyra av tio känner ofta eller alltid stress i arbetet, enligt en undersökning inom primärvården i Västra Götalandsregionen. Den visar också på faktorer som minskar risken för utmattning.

7 januari 2003

Resultaten bygger på en enkät om arbetsförhållandena som skickades till samtliga anställda hösten 2001. 87 procent svarade, vilket visar att de upplevde frågorna som angelägna.

Det finns stora geografiska skillnader i hur personalen trivs med ledningen och hur tydliga verksamhetens mål är. I södra Älvsborg är personalen mest tillfreds, medan anställda i södra Bohuslän och Göteborg är missnöjda. Många upplever att de får för lite socialt stöd. De är frustrerade över höga krav samtidigt som ekonomin är dålig och målen otydliga.

Kvinnorna var inte lika nöjda som männen med hur deras kompetens utnyttjas. De upplevde också i högre grad stor arbetsbelastning. Totalt kände 42 procent av all personal ofta eller alltid stress i arbetet.

En delrapport visar att personal som har kontroll över sitt arbete och känner socialt stöd klarar stress bättre än andra, vilket minskar risken för känslomässig utmattning. Hälften av all personal anser att de har möjlighet att bestämma upplägget av sin arbetsdag. Privatanställda tycker i högre grad än de offentliganställda att de har egenkontroll och beslutsutrymme.

När det gäller enskilda personalkategorier anser 40 procent av läkarna och sjuksköterskorna att de inte kan styra över sin arbetsdag. Värst har de biomedicinska analytikerna det. Bara 14 procent upplever att de har ett beslutsutrymme i jobbet.
På små vårdcentraler är personalen mer nöjd med samarbetsklimatet, miljön, personaltätheten och ekonomin. Där vet man också vilka verksamhetsmålen är.

Rapporten kan läsas på www.vgregion.se/revisionen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida