Södersjukuset granskar sin organisation

16 juni 1997

Södersjukhuset i Stockholm kommer att genomföra en organisationsgranskning under 1997–98. Det sker enligt ett program som utarbetats av Spri. Sjukhuset hoppas att granskningen ska leda till en utveckling av organisationen. Man vill få alla anställda engagerade i arbetet med att ge patienterna vård av så god kvalitet som möjligt. Dessutom vill sjukhusledningen få en ökad samverkan mellan olika enheter.
Under våren får sjukhusets alla verksamheter göra självskattningar över en rad områden. Sjukhuset gör en provgranskning efter ett år. Tiden mellan självskattning och provgranskning ska användas till att åtgärda de brister som kommer fram.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida