Södra Älvsborg. Glädje efter besked om fler anställda

Södra Älvsborgs sjukhus har tidigare fått kritik för överbeläggningar och dålig arbetsmiljö. Nu har ledningen beslutat om fler vårdplatser och fler medarbetare.

30 november 2011

Både Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket har kritiserat ledningen på SÄS för överbeläggningar och för riskerna som det för med sig. Om patienter fortsatte att placeras i korridorer och förråd skulle sjukhuset tvingas betala ett vite i februari nästa år.

— Vi har haft oerhört stora problem med överbeläggningar, övertid och sjukskrivningar. På en del hårt belastade kliniker har de haft 18 procents sjukfrånvaro, säger Vårdförbundets skyddsombud Åsa Bertilsson.

I januari fick sjukhuset en ny sjukhusdirektör och nu har ledningen beslutat att göra något åt problemen. 38 vårdplatser ska råda bot på överbeläggningarna och 51 nya fasta undersköterske- och sjukskötersketjänster ska få ner den höga sjukfrånvaron.

— Det här är verkligen bra — helt fantastiskt. Trots att sjukhuset har ett underskott på nästan 200 miljoner kronor så gör ledningen så här för att de ser att arbetsmiljön är dålig, säger Åsa Bertilsson.

Sjukhusdirektören Thomas Wallén tror inte att satsningen ger några merkostnader. Kostnader för bemannings- och hyrpersonal har varit så höga att de har motsvarat 50 fast anställda medarbetare.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida