Sök pengar till läkemedelsprojekt

10 januari 2000

Sjuksköterskor kan liksom läkare, tandläkare och apotekare söka bidrag till projekt på läkemedelsområdet. Landstingsförbundet betalar sedan 1998 ut fem miljoner kronor per år till projekt som ska främja arbetet inom läkemedelskommittéerna. Det kan handla om utvecklingsprojekt inom utbildning och fortbildning, terapiuppföljning i vårdkedjan, biverkningsproblem med mera. Både läkemedelskommittéerna själva och personer utanför dessa kommittéer kan söka projektpengar. Bidragen delas ut vid två tillfällen under året: 1 april och 1 oktober. Redan en månad innan ska projektansökan skickas till respektive läkemedelskommitté för bedömning. Upplysningar ges av Ann Einerth på Landstingsförbundet, telefon: 08-702 44 90. Information finns också på förbundets hemsida: www.lf.se/lakemedel

 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida