Solvanor ändras med tålamod

I Sverige söker vi solen. Därför drabbas varje år 1800 personer av malignt melanom, 4000 av skivepitelcancer, och 25000 av basaliom, en hudcancer som visserligen inte är dödlig men som lätt kommer igen.

I april disputerade Sveinbjörn Kristjansson på institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska institutet i Stockholm på avhandlingen Skin cancer prevention: Readiness to change sun-related behaviours.

Trots att de flesta av de 10000 ungdomar och vuxna som han har studerat visste att risken att bli bränd av solen är störst mitt på dagen var det få som funderade på att låta bli att sola just de timmarna. Av de 5 000 som hade varit på solsemester senaste året hade 3000 bränt sig.

De som vill hjälpa någon att ändra beteende behöver olika strategier. Enligt den transteoretiska modellen, som Sveinbjörn Kristjansson tar upp i sin avhandling, ändrar vi beteende stegvis.

– Ett förändrat beteende mognar fram successivt. Genom att ta reda på var i processen som en person befinner sig kan man specialanpassa sin information. En person som inte har funderat på att ändra beteende behöver fakta om varför han ska ändra sig för att börja fundera på det. Men den som är i förberedelsesteget behöver mer information om hur han ska gå tillväga för att genomföra förändringen, berättar Sveinbjörn Kristjansson.

Läs avhandlingen på: http://diss.kib.ki.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida