sommar 2020

Sommarsemestern ryker för redan trött personal

Sommarsemestern ryker för redan trött personal
Karin Frank är anestesisjuksköterska på Mölndals sjukhus och förtroendevald för Vårdförbundet. Foto: privat.

Att covidpandemin kräver övertid, fler helger och många nattpass är något som de anställda i vården har förståelse för. Men när sommarsemestern delas upp och flyttas till september är måttet rågat för många. I Västra Götaland är besvikelsen stor och ilskan växer.

Karin Frank har varit med länge. Men den här våren liknar inget hon upplevt tidigare. På Mölndals sjukhus i Göteborg där de normalt har fem iva-platser ligger nu 15 patienter med covid-19, ett flertal av dem i respirator.

– Alla scheman är omgjorda, mina kollegor jobbar treskift och varannan helg. Det är mycket övertid och extrapass och alla är så trötta, berättar hon.

Som anestesisjuksköterska och huvudskyddsombud för Vårdförbundet gör hon själv ett dubbelt jobb. Varje dag får hon ta del av nya berättelser från medlemmar som vittnar om hur de anstränger sig till det yttersta för att få både vården och det egna privatlivet att gå ihop. De är på bristningsgränsen.

Missa inte det senaste från Vårdfokus! Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Får semestern uppdelad

– Vi rår inte över den här situationen och vi förstår att vi måste göra allt vi kan för de här patienterna. Men vi får inte en krona extra för allt vårt slit och nu är sommarsemestern hotad för många, säger Karin Frank.

I fredags kom besked om semestrarna till personalen inom anestesi, operation och intensivvården som i vecka efter vecka stått i frontlinjen i covidvården.

– Flera ska till exempel få en veckas semester efter midsommar och resterande tre veckor i slutet av augusti och halva september, säger Karin Frank.

Kan drabba hundratals anställda

Matilda Eriksson, som är Vårdförbundets huvudskyddsombud för hela Sahlgrenska universitetssjukhuset, där Mölndal ingår, bekräftar att hundratals anställda kan drabbas av delad semesterperiod och semester i september.

Matilda Eriksson är huvudskyddsombud för Vårdförbundet inom Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– Vi har inte hela bilden klar än och kommer begära in semesterlistor för att få en överblick. Men vår arbetsgivare har sagt att även om man ska eftersträva fyra veckor sammanhållen ledighet så är det inget de kan garantera.

Matilda Eriksson berättar att många hör av sig till Vårdförbundet och frågar om arbetsgivaren verkligen får göra så här. (Se faktaruta här intill om vad lagen och kollektivavtalet säger).

– De är besvikna, ledsna, frustrerade och arga. Det är så mycket käcka kampanjer och glada tillrop nu, men det är inte så mycket värt när man inte ens kan få sin semester. De känner sig utnyttjade och bortglömda och jag vet om enstaka fall där det gått så långt att de har sagt upp sig. Många var på gränsen redan tidigare och nu orkar de inte längre.

Rimligt med 30 000 per vecka

Vårdförbundet har i förhandlingar med Region Västra Götaland sagt nej till att semester ska kunna förläggas i september och krävt fyra veckors sammanhängande semester under sommarmånaderna. Förhandlingarna slutade i oenighet.

Anne Karin Höglund är ordförande för Vårdförbundet avdelning Västra Götaland.

– Våra medlemmar behöver sin ledighet för att orka med det som kommer sen, oavsett om det är en andra våg av covid eller att ta hand om all den vård som har skjutits upp, säger Anne Karin Höglund, ordförande för Vårdförbundet i Västra Götaland.

Ett annat krav har varit höjd ersättning för att flytta semester till september eller senare.

– Vi anser att 30 000 kronor per vecka vore en rimlig ersättning. Det ska kosta när man inte kan få semester tillsammans med sin familj. Men arbetsgivaren erbjuder 8 000 kronor per vecka, samma som tidigare år, säger Anne Karin Höglund.

Måste klara covidvården

Ida Eklöf, som är förhandlingschef i Västra Götalandsregionen, kan i dagsläget inte svara på hur många som kommer att få sin semester förlagd till september.

– Det är en jättestor region med många förvaltningar. På flera håll är det klart sedan tidigare och där kommer medarbetarna att få sommarsemester. Men för att klara den kritiska covidvården har vi sett att vi måste ha möjlighet att förlägga semestrar även i september. Hur många som berörs av det vet vi inte ännu eftersom vi inte heller vet hur den här pandemin kommer att utvecklas.

Det finns inte heller någon garanti för att man får fyra veckors sammanhängande semester.

– Huvudspåret är att det ska vara fyra veckor i följd, men i de kritiska verksamheterna kommer det bli svårt. I vissa fall kommer det att bli uppdelad semester, säger Ida Eklöf.

Inga nya ersättningar

I kollektivavtalets allmänna bestämmelser står det att arbetsgivaren ska eftersträva att varje arbetstagare i första hand får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni–augusti.

– Vi förhåller oss till kollektivavtalet, men vi har ju också uppdraget att tillhandahålla vård. I den här situationen behöver vi ha covidvården igång, säger Ida Eklöf.

Hade det inte varit rimligt med extra ersättningar för uppdelad semesterperiod och semester utanför sommarmånaderna?

– Så långt det är möjligt försöker vi nu under pandemin att ha samma bestämmelser som vi har sedan tidigare. Det innebär att det finns möjlighet att betala 8 000 kronor för en vecka som förskjuts utanför den vanliga semesterperioden. Men det beslutet tas av varje förvaltning, säger Ida Eklöf.

Öppet brev till regionstyrelsen

Regionstyrelsen i Västra Götaland fick i dag ta emot ett öppet brev undertecknat av specialistsjuksköterskorna inom anestesi, operation och intensivvård inom Sahlgrenska universitetssjukhuset. Där skriver de att de vill ha fyra veckors sammanhängande semester och att all flytt av semesterveckor ska vara frivillig samt betalas betydligt högre. De vill också att riskerna och den ökade arbetsbelastningen som covidvården medför ska kompenseras ekonomiskt.

– Vi sliter nästan livet ur oss, men får inget extra för det. En rejäl ersättning för den ökade risken och arbetsbördan och för den uteblivna semestern vore ju verkligen på sin plats, säger Karin Frank.

Får 500 kronor extra per pass

Kanske var det nödropet från specialistsjuksköterskorna som gjorde att regionstyrelsen  på dagens möte beslutade att medarbetare i Västra Götalandsregionen, som arbetar i skyddsutrustning med inneliggande smittsamma covid-19-patienter, ska få 500 kronor i extra ersättning per arbetat pass.

– De som jobbar på enheter med smittade covid-19-patienter gör ett fantastiskt arbete. De arbetar under svåra förhållanden som är långt utanför det normala. Vi i regionstyrelsen vill visa vår uppskattning och ge dessa medarbetare en extra ersättning, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), i ett pressmeddelande.

Lagar och avtal

Enligt 12 § semesterlagen ska semesterledigheten normalt förläggas så att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni-augusti. Denna semesterperiod kallas ofta för sommarsemester eller huvudsemester.

Även enligt kollektivavtalets allmänna bestämmelser, AB, ska arbetsgivaren eftersträva att varje arbetstagare i första hand får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni–augusti.

Om arbetsgivaren vill förlägga semestern till maj eller september krävs att arbetsgivaren först förhandlat om det med Vårdförbundet, enligt medbestämmandelagen, MBL.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida